Құрметті Абай қаласының тұрғындары!

10.01.2024 года

Құрметті Абай қаласының тұрғындары! 

«Расчетный сервисный центр» ЖШС 2024 жылдан бастап тұтынушыларға бірыңғай құжат негізінде электрмен жабдықтау және өзге де коммуналдық қызметтер бойынша қызметтерді бір мезгілде төлеуге мүмкіндік беретін Бірыңғай Төлем Құжаты (БТҚ) қолданысқа енгізілетінін хабарлайды. Болашақта Абай қаласының барлық коммуналдық қызметтері бір түбіртекке кіреді деп болжануда.

БТҚ енгізу Қызмет көрсету сапасын жақсартуға, шығындарды оңтайландыруға және тұтынушыларға сервистік қызмет көрсетуді жақсартуға бағытталған. Мұндай "бір терезе" қағидатының жұмыс істеуі абоненттерге төлемдерді ыңғайлы жүзеге асыруды және уақытты үнемдеуді қамтамасыз етеді!

Қазақстанның көптеген қалаларында (Астана, Қарағанды, Алматы, Шымкент және т.б.) коммуналдық қызметтер БТҚ бойынша төленеді, бұл тұтынушыларға көрсетілетін барлық қызметтер көрсетілген бір құжатты алуға, барлығы үшін бірден бір жерде төлеуге ыңғайлы мүмкіндік береді.

Бірыңғай төлем құжатын әзірлеуші коммуналдық қызметтердің Единый Расчетный Центр Коммунальных Услуг (ЕРЦ КУ) болып табылады, тиісінше Абай қаласының тұрғындары осы оператордан түбіртек алады, өйткені қаланың коммуналдық кәсіпорындарынан ақпарат БТҚ -қа шоғырландырылатын болады.

Жаңа түбіртек - Бірыңғай төлем құжаты-көптеген позицияларда бұрынғыға сәйкес келеді. Онда тұтыну көлемінде де, ақшалай түрде де барлық есептеулер, есептегіштердің көрсеткіштері және басқа да қажетті ақпарат көрсетілген.

БТҚ қолданудың артықшылықтары:

  1. Тұтынушы барлық коммуналдық қызметтер бойынша бір күнде бірыңғай шот-түбіртек алады;
  2. Процесті жеңілдету және коммуналдық төлемдерді төлеу уақытын қысқарту;
  3. Банктер арқылы комиссия төлеуге арналған шығыстарды азайту (төлем бірыңғай төлеммен жүргізіледі);
  4. Бірыңғай шотта сумен және электрмен жабдықтау енгізілген, болашақта коммуналдық қызметтердің кез келген жеткізушісіне (ПИК, домофондар, қоқыс шығару және т. б.) қатысу мүмкіндігі беріледі;
  5. Бірыңғай түбіртекте тұтыну көлемінде де, ақшалай түрде де ақпарат бар.

Бірыңғай төлем құжаты бойынша төлемді Екінші деңгейдегі банктерде («Цесна банк», «Каспий банк», «Халық банкі», «Bereke Bank» және .т. б.) «Қазпошта» АҚ бөлімшелерінде, «Qiwi», «Касса 24» өзіне-өзі қызмет көрсету терминалдарында, «Kaspi.kz» сервис арқылы, сондай-ақ мына мекенжайлар бойынша орналасқан кассаларда: Абай қ., Абай к-сі 32 А, Шахтинск қ., Ленинград к-сі 69, Қарағанды қ., Ерубаев к-сі 44/2., Қарағанды қ., ш/а. Степной-3, 3-үй, Сатыбалдин көшесі, 11/7, Сұрыптау Локомотивная көшесі, 141-үй, 66-пәтер, Майқұдық Архитектурная к-сі 40, Мамраев к-сі 29, Пришахтинск Зелинский к-сі 24, Зелинский к-сі 18/1.

«Расчетный сервисный центр» ЖШС абоненттік бөлімдерінде мамандар тұтынушылардың жаңа түбіртек бойынша төлеуге байланысты барлық сұрақтарына жауап беруге дайын. «Расчетный сервисный центр» ЖШС абоненттік бөлімдері келесі мекенжайлар бойынша орналасқан:

Қарағанды қ., Лобода к-сі, құрылыс 35 Б, тел. +7 (7212) 90 01 64

Шахтинск қ., Ленинградская к-сі, 69 үй, тел. +7 (72156) 3 73 29

Абай қаласы, Абай көшесі 32 А, тел. +7 (72131) 4 49 48

БТҚ (Бірыңгай төлем құжаты)

БТҚ (Бірыңгай төлем құжаты) –туралы Сізге не білу керек

 

 

Уважаемые жители города Абай!

ТОО «Расчетный сервисный центр» информирует, что с 2024 года вводится в действие Единый Платежный Документ (ЕПД), предоставляющий возможность потребителям оплатить одновременно услуги по электроснабжению и иным коммунальным услугам на основании единого документа. В перспективе предполагается, что все коммунальные услуги города Абай войдут в одну квитанцию.

            Внедрение ЕПД направлено на улучшение качества обслуживания, оптимизации затрат и совершенствования сервисного предоставления услуг потребителям. Функционирование подобного принципа «Единого окна» обеспечит абонентам комфортное осуществление платежей и значительную экономию времени!

Во многих городах Казахстана (Астана, Караганда, Алматы, Шымкент и т.д.), коммунальные услуги оплачивают по ЕПД, что позволяет потребителям получать один документ, в котором указаны все оказываемые услуги, удобнее платить в одном месте за всё сразу.

Разработчиком единого платежного документа, является Единый Расчетный Центр Коммунальных Услуг (ЕРЦ КУ), соответственно жители г. Абай получат квитанции от данного оператора, так как информация от коммунальных предприятий города будет консолидироваться в ЕПД.

Новая квитанция – Единый платежный документ -  во многих позициях совпадает с прежней. В нем отражены все расчеты, как в объемах потребления, так и в денежном выражении, показания счетчиков и другая необходимая информация.

Преимущества использования ЕПД:

  1. Потребитель получает единую счет–квитанцию в один день по всем коммунальным услугам;
  2. Упрощение процесса и сокращение времени для оплаты коммунальных услуг;
  3. Уменьшение расходов на оплату комиссии через банки (оплата производится единым платежом);
  4. В едином счете включены водо- и электроснабжение, в будущем возможность предоставляется участвовать любому поставщику коммунальных услуг (КСК, домофоны, вывоз мусора и т.д.);
  5. В единой квитанции содержится информация как в объемах потребеления, так и в денежном выражении.

Оплату по Единому платежному документу можно будет произвести в банках второго уровня, ("Цесна банк", "Каспий банк", "Народный банк", "Bereke Bank" и .т.д.) в отделениях АО «Казпочта», терминалах самообслуживания «Qiwi», «Касса 24», посредством сервиса «Kaspi.kz», а так же в кассах расположенных по следующим адресам: г. Абай, ул. Абая 32 А, г. Шахтинск, ул. Ленинградская д.69, г. Караганда, ул. Ерубаева 44/2., г. Караганда, мкр. Степной 3 д.3, ул. Сатыбалдина 11/7, Сортировка ул. Локомотивная д. 141 кв. 66, Майкудук ул. Архитектурная 40, ул. Мамраева 29, Пришахтинск, ул. Зелинского 24, ул. Зелинского 18/1

В абонентских отделах ТОО «Расчетный сервисный центр» специалисты готовы ответить на все вопросы потребителей, связанные с оплатой по новой квитанции. Абонентские отделы ТОО "Расчетный сервисный центр",  расположены по следующим адресам:

г. Караганда, ул. Лободы строение 35 Б, тел. +7 (7212) 90 01 64

г. Шахтинск, ул. Ленинградская д.69,тел. +7 (72156) 3 73 29

г. Абай, ул. Абая 32 А, тел. +7 (72131) 4 49 48

Единый Платежный Документ (ЕПД)

Все что вам надо знать о ЕПД (Единый платежный документ)